Branchevereniging B3

De vereniging B3 (Belangen Behartiging Buitenmeubilair en –textiel) is de overkoepelende brancheorganisatie van en voor iedereen (fabrikanten, groothandelaren, importeurs en agenten) die zich in hoofdzaak bezighoudt met de ontwikkeling, de fabricage, de verkoop en het onderhoud van buiten tuinmeubilair en – textiel.

De branchevereniging B3 verleent de bij haar aangesloten leden een aantal algemene en specifieke diensten en bundelt voorts de krachten van haar leden en treedt in haar hoedanigheid van gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overleg- en conflictsituaties. Zij is gesprekspartner voor en naar o.a. overheidsinstanties, inkoopcombinaties (tuincentra), beursorganisaties en allerlei profit en non-profit organisaties, zowel nationaal als internationaal.