ONZE DOELSTELLINGEN

Belangenbehartiging

Centrale doelstelling van de vereniging is de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de aangesloten leden. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan:

  • het versterken van de positie van de totale ledengroep binnen de Nederlandse tuinmeubelhandel (uniforme leveringsvoorwaarden, garanties);
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de leden zowel in nationaal als in internationaal verband;
  • het onderhouden en bevorderen van contacten met andere belangengroeperingen (SPOGA, Tuinbranche Nederland e.a.);
  • de krachtenbundeling en belangenbehartiging van de leden t.o.v. de overheid en allerlei andere instellingen en organisaties (min. VROM, EZ, FSC, NEN)
  • het stimuleren en inzichtelijk maken van de tuinmeubelmarkt;
  • het fungeren als een kennisplatform;

Dienstverlening

B3 vervult jegens de leden een actieve, servicegerichte en ondersteunende functie. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: advies, ondersteuning, bemiddeling en informatie, maar ook aan het ter beschikking stellen van Algemene leveringsvoorwaarden en het aanbieden van allerlei financiële voordelen. Zie hiervoor ook “lidmaatschapsvoordelen” en “partners”.